Vilka är vi bakom SvIFF

Rent praktiskt är vi organiserade i en ekonomisk förening där medlemmarna ska utbilda, översätta, rådge, finansiera och utveckla både företagarna och systemet i en kontinuerlig kompetensloop.

Vi som har grundat SvIFF drivs av en stark vilja att utveckla ett system som ger stöd för företagarna i deras verksamheter idag. Vi vill använda vår bakgrund och erfarenhet inom våra kunskapsområden till att utveckla och stötta utrikesfödda entreprenörer för att på så sätt skapa framgång för både medlemmar och oss själva.

 

Hans Hallengren

Hans Hallengren

Har under flera år arbetat som affärsrådgivare och stöd till nystartande företagare i målgruppen. Han har varit ledande i projekt drivna av Företagarna inom ramen för Tillväxtverkets Nyanlänt företagande och där sett behovet av ett fortsatt stöd till företagaren långt efter att företaget är startat.

Hans har lång egen erfarenhet av att driva företag i en mängd olika branscher som ex vård och restaurant. Hans har med sin bakgrund en gedigen förståelse både för att driva företag och också att hur mycket man som företagare förlitar sig på information och rådgivning från sin redovisningskonsult. Hans vill med sitt engagemang skapa ökad lönsamhet till alla företagare och möjlighet att växa och utveckla sina företag.

Charlotte Lundberg

Charlotte Lundberg

Driver sedan två år Favafond som erbjuder mikrolån till utrikesfödda företagare som startar och expanderar företag i Sverige. Charlotte har 30 års erfarenhet från olika positioner inom finansvärlden som ex ansvarig för statsskuldsförvaltningen på Riksgälden och avdelningschef på Riksbanken.

Charlotte drivs av att ge ökade möjligheter till företagande i Sverige, till samma villkor som infödda svenskar har i tillgång på kapital och kunskap för att driva företag. För att skapa större och lönsamma företag i Sverige behöver man visa vinst – då får företaget tillgång till finansiering till lägre räntor och kan göra ännu större vinst! Charlotte vill vara med och skapa win-win.

Amir Almaleh

Amir Almaleh

Har över 20 års erfarenhet i företagsrådgivning, med fokus på personer med utländsk bakgrund. Inom ALMI, IFS och Startup Stockholm har Amir hjälpt hundratals personer att starta eget företag eller utveckla existerande företag. Han har varit projektledare i flera lokala och europeiska projekt inom starta eget och utveckling av befintliga företag med omsättningar på upp till 20 miljoner kronor.

Driver eget inom affärsutveckling och IT sedan flera år samt det senaste året även en redovisningsbyrå.

Med goda språkkunskaper kan han kommunicera med de flesta vilket är en fördel i kontakten med invandrarföretagen och invandrare som vill starta företag.

Kunskapen och erfarenheterna genom åren har givit honom en stor förståelse för andra kulturer, deras villkor och omständigheter som entreprenörer i Sverige samt med sina kunskaper om entreprenörskap gör att han kan bedöma entreprenörens möjligheter för hans eller hennes företag.

Monzer Dia

Monzer Dia

Monzer Dia är uppvuxen i Libanon. Med utbildning som maskiningenjör har han startat och drivit olika företag i Sverige. Han arbetar som rådgivare till entreprenörer som vill starta eget samt stöttar företagare för långsiktigt hållbart företagande och utveckling.

 

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening