Redovisningskonsulter

Sviff redovisningskonsulter

Från vår egen erfarenhet vet vi hur mycket engagemang och tid ni redovisningskonsulter lägger in för att hjälpa mikro- och småföretagare, periodvis under stor press och med många och tidskrävande kundkontakter. Erfarenhetsmässigt är kunder med en bakgrund från ett annat land en tacksam kund men också en tidskrävande kund.

Redovisningskonsulten är bryggan till det svenska systemet av regler och skatterapportering. För företagarna är mycket information ny och måste förklaras många gånger.

Ensam är inte stark

Du har ditt företag och du hittar en styrka genom att samarbeta med andra redovisningskonsulter både genom nätverk och samarbeten.

Utbildning

I vårt nätverk erbjuds kurser för redovisningskonsulter med samma kundgrupper som du arbetar med. Samtidigt som vi går igenom nyheter och lär oss nytt får du också idéer och tankar om hur du på ett enkelt och funktionellt sätt förklarar hur reglerna fungerar för dina företagskunder. Det finns också avsnitt med interaktion på kurserna där du får råd och tips från andra och/eller kan dela med dig av dina egna lösningar.
Med våra utbildningar blir du en effektivare brygga för företagskunderna att förstå de svenska reglerna. Du skapar på så sätt också en förbättrad position för dig och din firma att vara långsiktigt framgångsrik.
Vi erbjuder t ex kurser för hur du kan få dina kunder att bli mer digitaliserade - för att förenkla och förbättra både för dom och för dig i ert gemensamma arbete.

Vi genomför också kurser i samarbete med leverantörer av redovisningssystem där vi har ett speciellt fokus på de frågeställningar som kommer upp för företagare med utländsk härkomst. Exempelvis kan detta gälla områden som kollektivavtal, anbudsförfaranden, skriva offerter etc.

Bli medlem i ett aktivt nätverk som ger dig bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Hos SvIFF samlas en bredd av människor i en stor variation av företag och idéer. Det är i denna mångfald du hittar de som kan stötta dig, ge dig rätt råd för just ditt företags utveckling.

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening