Frågor och svar

Vi hänvisar dig till sidor som kan ge dig den information du söker utifrån dina frågor. Dessa sidor är ofta de som du behöver kontakta för att få tillstånd, registrera dig och annat som har med din företagande att göra. Om du har funderingar om något du inte finner här så hör gärna av dig så hjälper vi dig vidare.

Alla behov och funderingar är individuella så leta först bland våra länkar om det du har fokus på just nu. När du vill få mer hjälp så hör av dig till oss så stödjer vi dig vidare.

Den absolut viktigaste länken är denna: https://www.verksamt.se/

Affärsutvecklingsfrågor

https://www.verksamt.se/web/region/hem Rådgivning nära dig söker du här

https://www.almi.se/

https://drivhuset.se/

Näringslivskontoret i din kommun
https://www.nyforetagarcentrum.com/ och leta upp din kommun

A-Kassa för dig som företagare

Import- och exportfrågor

Kollektivavtal

Viktigt att du vet vad som gäller när du skriver anställningsavtal och allt det som du får - inte får - måste göra  - för och med dina anställda.

https://www.svensktnaringsliv.se/

Kolla även med det fack som dina anställda kommer vara medlem i.

Marknadsföringsfrågor

Patent, Varumärke, Design och Upphovsrätt

https://www.prv.se/sv/ Här finner du allt om Patent, Varumärke, Design och Upphovsrätt

Redovisnings- och bokföringsfrågor

https://www.far.se/ om redovisning och bokföring

https://www.allabolag.se/ sök och kolla upp andra bolag

Skatter & Moms

https://www.skatteverket.se/

Din redovisningsbyrå, har du ingen så är det ett bra tips att hitta en som du kan samarbeta med i dessa frågor men även hur du kan utveckla ditt företag. Behöver du tips om vem/vilka du ska kontakta - Hör av dig till oss!

Vad behövs vid företagsstart

https://www.verksamt.se/ här får du kontakt med Bolagsverket och Skatteverket från en plats. Det är här du registrerar ditt blivande företag.

Näringslivskontoret i din kommun
https://www.nyforetagarcentrum.com/ och leta upp din kommun

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ om GDPR

Vilka tillstånd behöver jag för vilka branscher och var söker jag dessa

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/tillstand här kan du finna om du behöver söka tillstånd av något slag för den verksamhet du tänkt bedriva.

https://www.verksamt.se/lamna-uppgifter-och-sok-tillstand Här söker du tillstånd du behöver och lämnar uppgifter om ditt företag.

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening