Affärsrådgivare

Sviff AffärsrådgivareI vårt nätverk ingår affärsrådgivare som har lång erfarenhet från att vägleda företagare. I SvIFF kan vi affärsrådgivare samlas för att diskutera den speciella utmaning det innebär att komma från en annan kultur av företagande och att anpassa företagandet till de svenska kunderna och marknaden.

Som affärsrådgivare får du diskutera hur du ska slipa på ditt budskap till företagare som har en annan bakgrund. Vad gör att de lyssnar och förstår ditt budskap?

Här fokuserar vi på att hitta och lösa hur bryggan ska se ut mellan företagande i Sverige och de erfarenheter som våra företagare har i andra länder - allt med syftet att vi alla ska göra bättre och mer lönsamma affärer!

Nätverk

Vi lägger också fokus på att etablera nätverk med andra lokala aktörer som arbetar mot samma målgrupp - utrikesfödda företagare. Det ger dig som affärsrådgivare både möjlighet att träffa nya kunder dvs företagare som vill utveckla sitt företag och vill ha bollplank i det arbetet. Dessutom får du i våra nätverk träffa andra affärsrådgivare och redovisningskonsulter som arbetar med samma målgrupp och dra nytta av varandras kunskaper. Vi är övertygade om att det ger win-win för alla när vi bidrar med olika typer av kunskap som är väsentlig för våra företagare!

Temakvällar

Vi anordnar temakvällar för utbyte och diskussion av idéer och tankar i arbetet med de utrikesfödda företagarna. Hur kan man som affärsrådgivare tydliggöra t ex skillnader i kundbeteenden hos svenskar och andra kulturer. Hur marknadsför du som företagare dina produkter till olika kategorier av kunder? Vad får en kund att köpa dina produkter och tjänster?

Vi kan också diskutera hur du tar din affärsrådgivning in i den digitala världen. Hur skapa intresse, engagemang och deltagande för att utveckla affärsidéer när vi genomför digitala workshopar?

Bli medlem i ett aktivt nätverk som ger dig bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Hos SvIFF samlas en bredd av människor i en stor variation av företag och idéer. Det är i denna mångfald du hittar de som kan stötta dig, ge dig rätt råd för just ditt företags utveckling.

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening