SvIFF - Sveriges Internationella Företagarförening

Vi vill verka för långsiktigt framgångsrika och lönsamma småföretag. I alla våra erbjudanden om tjänster är det vägledande för oss att det ska leda till ett framgångsrikt företagande! Du ska långsiktigt tjäna pengar på ditt företag både under perioden du är verksam och för att skapa en trygghet och förmögenhet till inför den period när du är äldre och avslutar ditt företag, dvs när du går i pension.

Vår erfarenhet är att det är många regler och ibland svårt att vara ensam företagare i Sverige. Du som företagare kanske har fått råd och hjälp inför att du startar ditt företag men när det väl är startat är det du ensam som ska ansvara för allt. Kanske blir det inte alltid som det var tänkt. Det är inte alltid lätt att veta var man ska söka rådgivning för att det ska bli korrekta råd.
I nätverket SvIFF är målet att du ska kunna söka information och rådgivning från andra medlemmar som har både kunskap och erfarenhet inom olika ämnesområden som du har nytta av som medlem.

Om du har företag redan är du van att arbeta med en redovisningskonsult. Detta samarbete är ett av de viktigaste du har i ditt företag. Det är mycket viktigt att redovisningskonsulten har tillräcklig och korrekt information för att kunna stötta dig på bästa sätt. I vårt nätverk har vi de redovisningskonsulter och affärsrådgivare som ger dig de råd du behöver för att vara långsiktigt framgångsrik.
För de medlemmar som är redovisningskonsulter och affärsrådgivare är målet att vi tillsammans utvecklar vår kunskap genom utbildningar, temakvällar och nätverk.

Vi anser också att det är en mycket viktig fråga för Sverige att de som väljer att starta företag och kommer hit från andra länder ges möjlighet att i alla dimensioner lyckas med sitt företagande. Detta skapar vinster för alla; ekonomisk vinst för både de utrikesfödda och svenskar och i slutänden en bättre integration och tillhörighet i det nya hemlandet.

Organisation

SvIFF är en ekonomisk förening där huvudföreningen är baserad i Stockholm.
När vi växer med antalet medlemmar så startar vi regionala föreningar för att komma närmare medlemmarna som vi vill stödja och utveckla. Vi vill att SvIFF ska öka antalet medlemmar, inte bara i storstadsregionerna. Vi tror på lokala nätverk där vi alla stödjer varandra på olika vis. Genom huvudföreningen skall du kunna finna den företagare du har behov av för just din idé just nu, vare sig det är en specialistkunskap inom teknik (eller annan kompetens) eller en kontakt utomlands för t ex din internationalisering.

Lokalt

Vi ser gärna att du som medlem är med och skapar aktiviteter, stora som små, i din närhet. Vårt mål är att skapa lokala enheter av SvIFF och vill kunna sätta dig i kontakt med andra företagare i samma område för att ni ska kunna skapa evenemang som gynnar er som företagare och lokalsamhället.
Det här är under utveckling så just nu har du stor extra stor möjlighet att vara med och påverka det framtida SvIFF!

Nationellt

Målet är att vi ska ha en övergripande nationell organisation där vi utgör en hub för att samla information och samordna aktiviteter i nätverket. Det är hit du vänder dig när du letar kunskaper och erfarenheter så kan vi sätta dig i kontakt med personer som har den profil du letar efter.

SvIFFs Styrelse

Rent praktiskt är vi organiserade i en ekonomisk förening där medlemmarna ska utbilda, översätta, rådge, finansiera och utveckla både företagarna och systemet i en kontinuerlig kompetensloop.

Styrelsen i SvIFF drivs av en stark vilja att utveckla ett system som ger stöd för företagarna i deras verksamheter idag. Vi vill använda vår bakgrund och erfarenhet inom våra kunskapsområden till att utveckla och stötta utrikesfödda entreprenörer för att på så sätt skapa framgång för både medlemmar och oss själva.

Hans Hallengren

Hans Hallengren

Har under flera år arbetat som affärsrådgivare och stöd till nystartande företagare i målgruppen. Han har varit ledande i projekt drivna av Företagarna inom ramen för Tillväxtverkets Nyanlänt företagande och där sett behovet av ett fortsatt stöd till företagaren långt efter att företaget är startat.

Hans har lång egen erfarenhet av att driva företag i en mängd olika branscher som ex vård och restaurant. Hans har med sin bakgrund en gedigen förståelse både för att driva företag och också att hur mycket man som företagare förlitar sig på information och rådgivning från sin redovisningskonsult. Hans vill med sitt engagemang skapa ökad lönsamhet till alla företagare och möjlighet att växa och utveckla sina företag.

Charlotte Lundberg

Charlotte Lundberg

Driver sedan två år Favafond som erbjuder mikrolån till utrikesfödda företagare som startar och expanderar företag i Sverige. Charlotte har 30 års erfarenhet från olika positioner inom finansvärlden som ex ansvarig för statsskuldsförvaltningen på Riksgälden och avdelningschef på Riksbanken.

Charlotte drivs av att ge ökade möjligheter till företagande i Sverige, till samma villkor som infödda svenskar har i tillgång på kapital och kunskap för att driva företag. För att skapa större och lönsamma företag i Sverige behöver man visa vinst – då får företaget tillgång till finansiering till lägre räntor och kan göra ännu större vinst! Charlotte vill vara med och skapa win-win.

Amir Almaleh

Amir Almaleh

Har över 20 års erfarenhet i företagsrådgivning, med fokus på personer med utländsk bakgrund. Inom ALMI, IFS och Startup Stockholm har Amir hjälpt hundratals personer att starta eget företag eller utveckla existerande företag. Han har varit projektledare i flera lokala och europeiska projekt inom starta eget och utveckling av befintliga företag med omsättningar på upp till 20 miljoner kronor.

Driver eget inom affärsutveckling och IT sedan flera år samt det senaste året även en redovisningsbyrå.

Med goda språkkunskaper kan han kommunicera med de flesta vilket är en fördel i kontakten med invandrarföretagen och invandrare som vill starta företag.

Kunskapen och erfarenheterna genom åren har givit honom en stor förståelse för andra kulturer, deras villkor och omständigheter som entreprenörer i Sverige samt med sina kunskaper om entreprenörskap gör att han kan bedöma entreprenörens möjligheter för hans eller hennes företag.

Monzer Dia

Monzer Dia

Monzer Dia är uppvuxen i Libanon. Med utbildning som maskiningenjör har han startat och drivit olika företag i Sverige. Han arbetar som rådgivare till entreprenörer som vill starta eget samt stöttar företagare för långsiktigt hållbart företagande och utveckling.

 

Bli medlem i ett aktivt nätverk som ger dig bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Hos SvIFF samlas en bredd av människor i en stor variation av företag och idéer. Det är i denna mångfald du hittar de som kan stötta dig, ge dig rätt råd för just ditt företags utveckling.

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening