Information för kursdeltagare

Here you can find course material and information about the course.

Тут ви можете знайти матеріали курсу та інформацію про курс.

Business Model workshop with Pitching/ Cемінар на тему "Бізнес-модель та пітчинг (самопрезентація)

Saturday, March 9th between 8.45-16.45/ Субота, 9 березня з 8.45 до 16.45

We will have a full day when we go through your business idea, business model and at the end it all ends with you doing a pitch./ У нас буде повний день, коли ми розглянемо вашу бізнес-ідею та бізнес-модель, наприкінці ви будете робити пітчинг (самопрезентацію).
This day will you participate on-site together with one or more of us educators from SvIFF./ Цього дня ви візьмете участь на місці разом з одним або декількома викладачами зі SvIFF
It will be led from Stockholm, but you can only participate by showing up in the city of your choice beneath./ Зустріч проводитиметься зі Стокгольма, але ви можете взяти участь, лише з’явившись у вибраному вами місті нижче.

Läs mer

Business plan

Business plan

Här hittar du vår affärsplanmall. Fyll i dina tankar och glöm inte att spara dina ändringar.


 Тут ви знайдете наш шаблон бізнес-плану.  Доповніть свої думки та не забудьте зберегти зміни.

Läs mer

Informationsträff PRV

Informationsträff PRV

Informationsmöte med patent- och registreringskontoret. Allt om vad företagare bör veta för att skydda sin verksamhet och hantera sin immateriella egendom på bästa sätt. PRV är myndigheten för immateriella rättigheter. De arbetar med nya idéer i framkant inom teknik och utveckling för att stärka tillväxten och konkurrenskraften i Sverige.


Інформаційна зустріч з Патентно-реєстраційним відомством.  Все про те, що власники бізнесу повинні знати, щоб захистити свій бізнес і якнайкраще керувати своєю інтелектуальною власністю.  PRV є органом з прав інтелектуальної власності.  Вони працюють із новими ідеями в авангарді технологій і розвитку, щоб зміцнити зростання та конкурентоспроможність у Швеції.

Läs mer

Informationsträff Pensionsmyndigheten

Informationsträff Pensionsmyndigheten

Informationsmöte med Agneta Claesson från Swedish Pensions Agency. Allt om det svenska pensionssystemet och vad som är bra att veta om du är en entreprenör.


 Інформаційна зустріч з Агнетою Классон з Пенсійного агентства Швеції.  Усе про шведську пенсійну систему та що корисно знати, якщо ви підприємець.

Läs mer

 

 

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening