Välkommen som medlem i SvIFF

Sveriges Internationella FöretagarFörening

Bli medlem i ett aktivt nätverk som ger dig bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Ett brett och mångkulturellt nätverk där medlemmarna utvecklar företagen under hela företagets levnad, i en kontinuerlig kompetensloop. Auktoriserade av Stockholm Stad för affärsrådgivning och entreprenörsutbildningar! Läs mer här.

Välkommen som medlem

I vår förening vill vi att alla medlemmar är aktiva. Tillsammans skapar vi företag som utvecklas och är lönsamma. Att bli medlem ska också vara lönsamt från första stund. Rabatter på viktiga utgifter, snabb kontakt med redovisningskonsulter och affärsrådgivare / utvecklare gör ditt företagande hållbart, tryggt och roligt!

BLI MEDLEM

Medlemsförmåner

För att du som företagare skall känna direkt att det är värt att gå med i SvIFF så har vi förhandlat fram olika rabatter på sådant som ett företag behöver och använder i sin verksamhet.

Nätverk av företagare

Tillsammans med andra företagare får du möjlighet att delta i olika nätverk. Du kan delta i lokala eller branschinriktade nätverk beroende på intresse. Målet är att ha aktuella nätverk för att utbyta idéer och erfarenheter så att våra företag och vårt företagande utvecklas i tiden.

Vad händer nära dig

Vi sätter ihop dig med andra i samma område för att ni ska kunna skapa evenemang som gynnar er som företagare och lokalsamhället.

Vad händer i nätverket

 

Senaste nytt

Här lägger vi upp artiklar och annat som har med företagande att göra. En plats för dig att ha koll på vad som kan vara viktigt för dig att veta. Läs mer här.

Kommande event

Ett nätverk handlar om att mötas, lära känna varandra, skapa tillit. Här finner du allas engagemang stort som smått, från det lilla till lite större evenemang!

Läs mer här

  • "För mig tog det alldeles för lång tid att förstå att ensam inte är stark, tillsammans med andra skapas värde så mycket snabbare.”
    Hans Hallengren, ordförande i SvIFF

  • "Ett lån är inget värt utan råd, ett råd är inget värt om det inte finns kapital som bevisar tron på rådet! I SvIFF knyter vi ihop goda råd med det goda kapitalet."
    Charlotte Lundberg, grundare av Favafond

FACEBOOK      INSTAGRAM       LINKEDIN

© 2020 Sveriges Internationella FöretagarFörening